среда, 19. новембар 2008.

Славко ЈОВИЧИЋ СЛАВУЈ - Приједлог нове тачке Дневног реда за сједницу Парламентарне скупштине


ПОСЛАНИК Славко ЈОВИЧИЋ СЛАВУЈ
Дана, 19. 11. 2008. године
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ,  Колегију и свим посланицима,  доставља се -
Предмет: Приједлог тачке дневног реда за уврштавање за 40. сједницу ПД ПС БИХ
 У складу са чланом 65 и чланом 150 Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине – подносим Иницијативу да се у дневни ред 40. сједнице уврсти сљедећа тачка дневног реда и то под редним бројем 12.
 Заказивање Посебне сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ са једном једином тачком дневног реда:
Привредна и економска ситуација у БиХ, економске и друге финансијске посљедице колапса банкарског система у многим државама свијета и Европе и рефлексије таквог стања на БиХ, односно на привреду и укупно економско стање у овој земљи.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
        Наиме, као овлаштени предлагач на више претходних сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, истина усмено, тражио сам да Колегиј овог дома заједно са Колегијем Дома народа Парламентарне скупштине БиХ - закажу заједничку сједницу са једном једином тачком дневног реда коју сам навео у својој иницијативи.
       Стање у којем се налази БиХ, односно цијели економски и привредни систем засигурно не дају ни мало оптимизма да ће ова земља успјети да избјегне економску рецесију која се као плима шири на све земље свијета.
       Такав талас никако неће моћи заобићи БиХ. Напротив, овдје ће се осјетити још више него у развијеним земљама и ја не желим да ме разно разни економски самозвани „експерти“ убјеђују да ће БиХ много лакше да превазиђе ову тешку економску и привредну кризу. Јер ми смо у рецесији од завршетка рата, само што то грађанима нико не жели да саопшти. Eвo, ја то данас кажем  пред свима вама, поштоване колеге посланици и пред великим бројем новинара који присуствују нашим сједницама. Као и увијек до сада, поздравићу и чланове Савјета министара БиХ којих никада нема на сједницама парламента.
       Но, међутим, од истог Савјет министара тражим да заједно са ентитетским владама и свим другим институцијама у БиХ, прије свега стручњацима, затим нашим агенцијама, те Привредном комором, привредницима и свим заинтересованим - припреми свеобухватне мјере на ублажавању тешке економске кризе која ће то је неминовно много више нанијети штете нама у БиХ, него што смо у овом тренутку уопђте и свјесни свих других посљедица.
       Дакле, желим да вас све упозорим да се морају тражити хитне и реалне мјере за превазилажење овог стања, јер је сасвим извјесно да улазимо у врло тешку 2009. годину и са нејасним мјерама за опоравак укупног врло неповољног привредног амбијента. Наиме, све расположиве снаге и потенцијали ове земље се морају ангажовати на стварање бољих услова привређивања, с посебним акцентом на пољопривредну производњу као наш највећи привредни ресурс и потенцијал.
      Такође, морају се пронаћи модалитети за реалне пореске и друге олакшице за извозну привреду, ако још имао било шта да извозимо и ако има  заинтересованих да било шта од нас купују.
       Незаобилазно је и питање фискалне консолидације и хитно се мора радити на повећању акциза на увозне високотарифне и луксузне робе. Морају се опорезовати све луксузне робе и тзв. богаташке привилегије.
     Очекујем брзе реакције најприје оба колегија Парламентарне скупштине, па самим тиме и Савјета министара и свих надлежних специјализованих агенција ове земље и што скорије заказивање Посебне, да не кажем Ванредне сједнице оба дома парламента, јер је и стање неподношљиво за огроман број грађана у БиХ. Огроман број људи иако нешто и раде у перманентном је страху од отпуштања са посла. А, то ће онада призвести још горе недаће, па и безбједносну нестабилност свих грађана у цијелој земљи што је и највећа опасност по стабилност земље.
                                                                                   Посланик
                                                                Славко Јовичић Славуј