понедељак, 26. фебруар 2018.

26.2..1199. године умро је Оснивач династије Немањића - Велики жупан Стефан Немања ... ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ!

Стефан Немања
је био велики жупан Рашке,
родоначелник владарске династије Немањића
и творац моћне српске државе у средњем вијеку
Умро је 26.2.1199. године.


Из славне православне
српске прошлости

Уврштен у 100 најзнаменитијих
Срба у нашој историји